Vi erbjuder

Svartfiber är en bra lösning för dig som vill överföra stora mängder information med egen aktiv utrustning. Vår svartfiber möjliggör hög kapacitet och en garanterad tillgänglighet som är minst 99,7% på årsbasis. Eftersom svartfibern byggs på befintliga högspänningsledningar får du ännu fler fördelar. Driftsäkerheten blir högre samtidigt som du slipper investera i egen fiber.

I vårt baserbjudande erbjuder vi 15-åriga IRU-avtal (Indefeasible Right of Use) som även innefattar en årlig avgift för drift och underhåll.

Vid kortare avtalslängder erbjuds även avtal med en årlig hyra som inkluderar drift och underhåll.

Som komplement kan vi erbjuda teknikbodar avsedda för våra kunders behov av aktiv utrustning. Bodarna är för det mesta strömförsörjda direkt från kraftledningssystemet.

Idag hyr vi bland annat ut fiber till två av Sveriges största aktörer på marknaden, nämligen Telenor och Teracom.