Fiber in i Norden. Heltäckande fibernät för små och stora aktörer.

Triangelbolaget är ett samägt bolag av Vattenfall, Svenska kraftnät, Ellevio och Tele2. Vi har tillsammans byggt ett fibernät som förbinder Malmö, Göteborg och Stockholm. Vi har också anslutningar till Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.

Nu erbjuder vi fler aktörer att hyra svartfiber av oss och på så sätt få vara med och binda ihop inte bara hela Sverige, utan även hela Norden, från norr till söder i ett heltäckande fibernät.

Vi når ut

Vi når ut till flertalet tätorter i framför allt södra och mellersta Sverige genom våra ägares regionala fibernät eller genom samarbete med andra aktörer.

Säkerhet

Vår styrka är att vi kan infrastruktur, vi har drift och underhålls-organisationer på plats 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Kraftledningar

Vårt nät är en integrerad del av existerande kraftledningssystem med den stora fördel att fibernätet enkelt kan inspekteras och underhållas.